Bono

©George Kalinsky

Bono

U2 play to a sold-out Madison Square Garden on their Vertigo Tour. 
Lead singer Bono – 
2005